Voormalige gemeentewerf en omgeving

Een combinatie van een 'trekker', woningen, horeca, detailhandel en parkeren. Dit zijn op hoofdlijnen de onderdelen voor het centrumplan van Heerde dat projectontwikkelaar Van Wijnen voor ogen heeft en begin 2018 heeft gepresenteerd.

Het gaat om de plek van de voormalige gemeentewerf, de locatie van Setten/van Loenen en de panden van groenteman Van den Belt en de oude ABN-Amro. Het college van Heerde ziet in de ideeën van de projectontwikkelaar een mooie kans om het centrum te versterken en toekomstbestendig te maken.

Drie locaties verbinden

De mogelijkheid om drie grote locaties in het centrum van Heerde met elkaar te verbinden is uniek. Op deze manier zijn er kansen om het centrum aantrekkelijker te maken; zowel om te wonen als om te winkelen.

Ook bestaat er de kans om het van Meurspark met het centrum te verbinden. Daarom ziet het college van Heerde graag dat er een integraal plan komt voor de drie locaties.

Omdat de nieuwbouwplannen grote impact hebben op het centrum van Heerde, werkt Van Wijnen nauw samen met de gemeente. Ook de Ondernemersvereniging Heerde en een afvaardiging van inwoners van het centrum leveren belangrijke input.

Onderzoeken

Er is nog geen positieve grondhouding ingenomen over de hoofdlijnen van het plan. Hiervoor wil het college eerst meer inzicht hebben in de economische effecten van het plan en de gevolgen voor het verkeer. Om die reden zijn in de loop van 2018 onderzoeken uitgevoerd door de bureaus Seinpost en DTV. Ook wordt draagvlak voor de plannen onder omwonenden en ondernemers meegenomen.

Op 18 maart 2019 zijn de eerste resultaten van de onderzoeken aan de gemeenteraad gepresenteerd. In de komende maanden wordt met deze resultaten in gedachten toegewerkt naar een grondhouding van het college. Daarna kan Van Wijnen verder met het uitwerken van de plannen.  

Informatieavonden

Op 7 en 9 mei 2019 waren er informatieavonden voor ondernemers en bewoners. Tijdens deze avonden werden de plannen voor de ontwikkeling van de voormalige gemeentewerf gepresenteerd en bediscussieerd. De presentaties van de avond vindt u hieronder.

Presentaties

Meer informatie?

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Niek Haverkamp of Wouter Buiten via (0578) 69 94 94. Vragen over ruimte met betrekking tot detailhandel kunnen worden gesteld aan Riette Bijsterbosch, via hetzelfde nummer.