Voormalige gemeentewerf en omgeving

Een combinatie van een supermarkt, woningen, horeca, detailhandel en parkeren. Projectontwikkelaar Van Wijnen heeft een visie ontwikkeld om deze functies toe te voegen aan het centrum van Heerde.

Of dit haalbaar is wordt op dit moment uitgebreid onderzocht. Omdat de nieuwbouwplannen grote impact hebben op het centrum van Heerde, werkt Van Wijnen nauw samen met de gemeente. Ook de Ondernemersvereniging Heerde en een afvaardiging van inwoners van het centrum leveren belangrijke input.

Het gaat om de plek van de voormalige gemeentewerf, de locatie van Setten/van Loenen en de panden van Van den Belt en de ABN-Amro. Het college van Heerde ziet in de ideeën van de projectontwikkelaar een mooie kans om het centrum te versterken en toekomstbestendig te maken.

Behalve de mening en het advies van ondernemers en omwonenden, wegen ook de uitkomsten van onderzoeken naar de verkeersbewegingen en de economische effecten zwaar mee.

Drie locaties verbinden

De mogelijkheid om drie grote locaties in het centrum van Heerde met elkaar te verbinden is uniek. Op deze manier zijn er kansen om het centrum aantrekkelijker te maken; zowel om te wonen als om te winkelen. Daarom ziet het college van Heerde graag dat er een integraal plan komt voor de drie locaties.

De uitkomsten van de onderzoeken worden in het voorjaar van 2019 verwacht.

Nieuws