Schadeclaims vliegveld Lelystad

De kans is nog steeds groot dat vliegveld Lelystad open gaat. Wanneer dit gebeurt, gaan we dit in de gemeente Heerde wel merken.

Het geluid van de overvliegende vliegtuigen zullen we zeker horen. Wij verwachten ook gevolgen die niet direct merkbaar zijn, zoals extra fijnstof en stikstof. Dit is nadelig voor ons en onze leefomgeving. Wij vrezen daarnaast dat hierdoor ook minder recreanten onze gemeente zullen bezoeken. Voor onze mooie Cittaslow-gemeente zijn dit gevolgen die we liever niet zien.

Persoonlijke schade

Mogelijk kunt u ook persoonlijk schade ondervinden van het besluit tot opening van vliegveld Lelystad, namelijk door waardevermindering van uw woning. U kunt voor een vergoeding van deze schade bij het ministerie een verzoek indienen. De termijn hiervoor sluit op 31 maart 2020. Maar omdat er nu nog een voorstel tot wijziging van het Luchthavenbesluit ligt, is nog niet vast te stellen wat uw schade is.

Om toch de mogelijkheid tot aanvragen van schadevergoeding open te houden, moet u een zogenaamde stuitingsbrief naar het ministerie sturen. Dit geeft natuurlijk nog geen zekerheid dat u een schadevergoeding krijgt, maar u houdt in elk geval de mogelijkheid dit te proberen.

Stuitingsbrief

U kunt de stuitingsbrief onderstaand downloaden en zelf versturen naar het adres dat op de voorbeeldbrief staat. Doe dat dan wel aangetekend en zorg ervoor dat deze uiterlijk op 31 maart 2020 bij het ministerie is. U kunt ook een brief op het gemeentekantoor komen tekenen. Dit kan tot 19 maart 2020. Wij verzorgen dan de verzending.

Stuitingsbrief downloaden

Informatiebijeenkomst

Wilt u meer weten over wat deze stuiting inhoudt vóórdat u een brief stuurt? Kom dan naar de informatiebijeenkomst op 10 maart 2020 in De Heerd (Griftstraat 8, Heerde). Starttijd 19.30 uur.