Stand van zaken vliegroutes Lelystad

21-02-2019

Sinds de plannen van de gewijzigde vliegroutes vanaf Lelystad bekend zijn, heeft de gemeente Heerde herhaaldelijk haar zorg hierover onder de aandacht gebracht bij Gedeputeerde Staten (GS) van Gelderland.

Zienswijze Luchthavenbesluit

De gemeente Heerde heeft, samen met Elburg, Oldebroek en Hattem een zienswijze ingediend naar aanleiding van de wijziging van het luchthavenbesluit Lelystad Airport. U leest hier het persbericht en de zienswijze zelf.

Oudere informatie:

Zienswijze al in 2014 ingediend

In 2014 was het nog mogelijk zienswijzen in te dienen tegen de plannen. Toen heeft de gemeente Heerde dit tijdig en uitvoerig gedaan. U kunt de zienswijze uit 2014 (pdf, 854kb) lezen.

Het is sinds juni dit jaar duidelijk dat de vliegtuigen minder hoog gaan vliegen dan verwacht. Het college heeft hierover recent opnieuw contact gehad met het college van GS van Gelderland om haar zorgen kenbaar te maken. De provincie zit namelijk namens Gelderland aan de zogenaamde Alderstafel. Onlangs hebben de provincies Gelderland en Overijssel ook bestuurlijk overleg gehad met staatssecretaris Dijksma.

De gemeente Heerde ligt onder de vliegroutes van vliegveld Lelystad. De vliegtuigen vliegen op 6.000 voet hoogte, dat is ongeveer 1.800 meter hoog. Meer informatie hierover leest u in de factsheet (pdf, 1,4Mb).

Samenwerking

Het college van burgemeester en wethouders is van mening dat samenwerking hierin noodzakelijk is. Daarom heeft het college bij de provincie Gelderland en bij de Regio Zwolle aandacht gevraagd voor de consequenties van de vliegroutes. De gemeente bekijkt verder de mogelijkheden om hierin samen met andere gemeenten op te trekken.

Antwoord op Statenvragen

De Provinciale Staten hebben op 18 juli antwoorden ontvangen van de Gedeputeerde Staten op de vragen die ze hadden gesteld over de vliegbewegingen. Hierbij worden onder andere consultatierondes en informatiebijeenkomsten aangekondigd (vraag 6).