Mogelijk kunt u via onze website geen aanvraag indienen waar DigiD voor nodig is. Wilt u toch iets regelen? Neem dan contact met ons op. Lees meer in het nieuwsbericht.

Concept Woonagenda gemeente Heerde 2020 -2023

Het college heeft op 12 november 2019 ingestemd met de concept woonagenda gemeente Heerde 2020-2023. Ook de commissie Ruimte kon zich vinden in de inhoud. In deze concept woonagenda wordt vastgelegd op welke wijze de gemeente invulling wil geven aan haar woningbouwopgaven, waarbij de volgende thema’s centraal staan:
-    de woningvraag als centrale opgave;
-    ontwikkelperspectief van de kernen;
-    wonen en zorg;
-    toekomstkwaliteit en duurzaamheid.

Belangrijk voor u om te weten is dat deze concept woonagenda over onze doelstellingen op het gebied van wonen voor de langere termijn gaan en niet over individuele woningbouwplannen en woningbouwlocaties.

Inzagetermijn en reageren

De concept woonagenda ligt van donderdag 2 januari tot en met woensdag 29 januari 2020 ter inzage in het gemeentekantoor aan de Eperweg 5. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken via het publiekscentrum, telefoonnummer (0578) 69 94 94 of e-mail gemeente@heerde.nl.

De concept woonagenda is onderstaand ook in te zien:

U kunt reageren tot en met woensdag 29 januari 2020 via

  • een brief naar de gemeente Heerde, mevrouw B. Bruggeman, Postbus 175, 8180 AD Heerde of
  • een e-mail naar gemeente@heerde.nl, onder vermelding van inspraakreactie concept woonagenda, mevrouw B. Bruggeman.