Financieel besluit en nadere regels Jeugdhulp en Maatschappelijke Ondersteuning 2020

De gemeente Heerde verstrekt maatwerkvoorzieningen vanuit de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De regels hiervoor zijn vastgelegd in een verordening en beleidsregels, ook wel nadere regels genoemd.

Aanpassingen door recente ontwikkelingen

Door recente lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen zijn de al goedgekeurde nadere regels aangepast. Eén van deze ontwikkelingen is bijvoorbeeld de invoering van het abonnementstarief in 2020. U heeft, net als andere jaren, inzage in de nadere regels.

Inzage tot en met 1 december 2019

De nadere regels Jeugdhulp en Maatschappelijk Ondersteuning 2020 liggen tot en met 1 december 2019 ter inzage bij de receptie van het Gemeentekantoor, Eperweg 5. U kunt de documenten onderstaand ook inzien:

Inwoners en andere belanghebbenden kunnen reageren tot en met 1 december 2019 door

  • een brief te sturen naar gemeente Heerde, afdeling Sociaal Maatschappelijke Verbinding, de heer T. Buimer, Postbus 175, 8180 AD Heerde of
  • een e-mail te sturen naar gemeente@heerde.nl, onder vermelding van nadere regels Jeugdhulp en Maatschappelijk ondersteuning 2020.