Nadere regels, beleidsregels en het financieel besluit jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning 2023 

De gemeente Heerde verstrekt maatwerkvoorzieningen vanuit de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De regels hiervoor staan in een verordening, beleidsregels en nadere regels. De nadere regels die eerder zijn goedgekeurd, zijn aangepast door recente lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen. U heeft net als andere jaren inspraak in de nadere regels.

Inzage en inspraak

U kunt de nadere regels, beleidsregels en het financieel besluit jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning 2023 tot en met 14 juni 2023 inzien in het gemeentekantoor.  De stukken zijn ook hieronder in te zien;

U kunt tot en met 14 juni 2023 reageren

Door een brief of mail te sturen naar de gemeente Heerde, ter attentie van T. Buimer. Met als onderwerp beleidsregels jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning 2023.