Verordening vergoeding voor het gebruik van de gemeentelijke gymnastieklokalen