Aansprakelijkstelllen gemeente

De gemeente kan verantwoordelijk worden gesteld voor schade als er bijvoorbeeld sprake is van:

  • slecht onderhoud aan de weg of het riool
  • door nalatig handelen. Dit betekent dat de gemeente het ongeluk of de beschadiging had kunnen voorkomen.

Voorwaarden

De aansprakelijkheid van de gemeente geldt voor verschillende soorten schade. Bijvoorbeeld bij schade door de kwaliteit van het onderhoud aan:

  • gemeentelijke gebouwen
  • gemeentelijke wegen, pleinen of openbaar groen

Schade kan ook zijn veroorzaakt door nalatigheid van een aannemer die in opdracht van de gemeente werkzaamheden heeft uitgevoerd. Dan ligt de aansprakelijkheid bij die aannemer. Denk aan een opspattende steen tegen uw auto bij het maaien of een tak op uw auto of in uw tuin bij het snoeien.

Aanpak

U moet uw schadeclaim schriftelijk indienen bij de gemeente. De gemeente beoordeelt zelf uw claim. Is de gemeente van mening dat er inderdaad sprake is van schade door gemeentelijk optreden, dan krijgt u uw kosten vergoed (alles of een deel).