Collegeprogramma

"Verbinding zoeken en tegenstellingen overbruggen." Dit is het motto waarmee ChristenUnie-SGP de eerste besprekingen om tot coalitievorming te komen na de verkiezingen van 2014 is gestart.

CU-SGP is als grootste partij uit de verkiezingen gekomen en heeft daarom het initiatief genomen om tot een nieuwe coalitie te komen. De heer Westerkamp is gevraagd om eerst als informateur en vervolgens als formateur de gesprekken te begeleiden vanwege zijn ervaring op dit gebied.

Aan de zes partijen (CU-SGP, CDA, GBP, VVD, PvdA en D66/GL) is gevraagd om twee speerpunten aan te dragen die zij graag uitgewerkt wilden zien in dit collegeprogramma. Voor zover deze punten gedragen konden worden door de coalitie zijn ze opgenomen in het collegeprogramma.

Het collegeprogramma voor 2014-2018

De fractie van CU-SGP heeft de keuze gemaakt om met het CDA en de VVD samen een coalitie te vormen. Gezamenlijk bieden de fracties U als lezer dit collegeprogramma Heerde 2014-2018 aan: "De kracht van samen leven, wonen en werken". U kunt het hele collegeprogramma lezen via de volgende link:

Collegeprogramma 2014-2018 (pdf, 176KB)

Uitgelicht