Heerde zoekt een burgemeester!

De profielschets voor de nieuwe burgemeester is tijdens de profielschetsvergadering op maandag 13 maart 2023 vastgesteld door de gemeenteraad. De profielschets dient als basis voor de kroonbenoemingsprocedure. In mei 2023 voeren de commissaris van de Koning en kabinetschef gesprekken met een aantal sollicitanten.

Vervolgens bespreken zij alle sollicitanten met de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad van Heerde. Gezamenlijk stellen zij de selectie van sollicitanten samen waarmee de vertrouwenscommissie de procedure vervolgt.

Hoe gaat het proces nu verder?

Hieronder staan schematisch de vervolgstappen beschreven:

Maart t/m 6 april 2023

Vacature is opengesteld; kandidaten melden zich bij de Commissaris van de Koning in Gelderland. 

April - mei 2023

De Commissaris van de Koning doet de intake van kandidaten en voert oriënterende gesprekken.

Persbericht provincie Gelderland: 33 sollicitanten burgemeestersvacature gemeente Heerde

Juni - juli 2023

De Commissaris van de Koning en de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad van Heerde bepalen welke kandidaten worden uitgenodigd voor selectiegesprekken

De vertrouwenscommissie voert selectiegesprekken met kandidaten

De vertrouwenscommissie stelt een voordracht op met twee kandidaten

De raad van Heerde stemt op 6 juli over de voordracht en draagt één voorkeurskandidaat voor

Augustus - september 2023 Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bereidt de Kroonbenoeming voor
Oktober 2023  De nieuwbenoemde burgemeester wordt op 5 oktober in de raadsvergadering geïnstalleerd
 

   
Wat verwacht Heerde van zijn burgemeester? Het hoe en waarom van de profielschets

Maandag 13 maart heeft de raad van Heerde de profielschets voor de nieuwe burgemeester vastgesteld. In die profielschets staat heel beknopt opgeschreven wat Heerde verwacht van zijn burgemeester en welke karaktertrekken en eigenschappen hij of zij moet hebben. Ook onze gemeente zelf staat beschreven om kandidaten een indruk te geven van de Heerder gemeenschap en hoe het daar reilt en zeilt.

Selectiemiddel

De profielschets is dus een belangrijk selectiemiddel: voor kandidaat-burgemeesters en voor Heerde. Vandaar dat de Heerdenaren zijn gevraagd om mee te denken over de profielschets. Die raadpleging leverde 135 reacties van inwoners op,  en was daarmee de meest succesvolle raadpleging tot nu toe. De rode draad uit die reacties laat een duidelijke voorkeur zien voor een onafhankelijke, herkenbare en stabiele bestuurder, die een verbindende rol speelt en is gericht op de toekomst van Heerde en zijn bevolking. De vertrouwenscommissie van de raad – dat is de commissie die de profielschets opstelt – heeft deze belangrijke elementen dan ook opgenomen in de profielschets.

Naar de profielschets