Burgemeester

De taken van de burgemeester worden momenteel waargenomen door 1e locoburgemeester Wolbert Meijer.

Portefeuille

 • Openbare orde en Veiligheid;
 • Crisisbeheersing;
 • Brandweer;
 • Bestuurlijke samenwerking;
 • Bestuurlijke zaken;
 • Handhaving (inclusief bouwen en APV, exclusief milieu);
 • Communicatie;
 • Burgerzaken;
 • Dienstverlening (exclusief elektronische dienstverlening);
 • Streekarchief;
 • Rechtsbescherming.

Functies uit hoofde van het ambt

 • AB-lid VNOG;
 • Ere-voorzitter van de OranjeVereniging Heerde;
 • Lid Brandweerkamer VNG;
 • Lid bestuurlijk kernteam Regio Zwolle;
 • Lid RBHO ODNV;
 • Vertegenwoordiger aandeelhouders bedrijventerrein H2O;
 • Voorzitter Stichting Schaapskudde Epe-Heerde.

Wilt u iets bespreken met de burgemeester? Dan kunt u een afspraak maken via het bestuurssecretariaat, via telefoonnummer (0578) 69 94 94.