Wethouder Jan (H.J.) Berkhoff

Jan Berkhoff is sinds december 2015 wethouder van de gemeente Heerde. Hij heeft meer dan dertig jaar lang verschillende functies voor het CDA vervuld. Van 1988 tot 1994 was hij gemeenteraadslid, waarna hij gedurende acht jaar partijvoorzitter was. Vanaf 2002 tot 2014 was hij wethouder in Epe, portefeuillehouder samenlevingszaken: jeugd en jongeren, onderwijs en onderwijshuisvesting, maatschappelijke voorzieningen, sport, ouderenbeleid, Wmo, volksgezondheid en leefbaarheid.

 • 2e locoburgemeester;
 • Dorpswethouder voor Wapenveld.

Jan Berkhoff

Portefeuille

 • Ruimtelijke ontwikkeling (inclusief omgevingsvisie en vergunningverlening);
 • Volkshuisvesting;
 • Begraafplaatsen;
 • Preventie;
 • Onderwijs en educatie (inclusief onderwijshuisvesting);
 • Sport (inclusief sportaccommodaties);
 • Jeugdhulp;
 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Functies uit hoofde van het ambt

 • Lid Algemeen Bestuur GGD Noord- en Oost-Gelderland;
 • Lid van bestuur PlusOV.

Wilt u iets bespreken met wethouder Berkhoff? Dan kunt u een afspraak maken via het bestuurssecretariaat, via telefoonnummer (0578) 69 94 94.