Wethouder Yasemin Cegerek

Yasemin Cegerek is sinds mei 2018 wethouder van de gemeente Heerde. Ze was vier jaar Tweede Kamerlid, ruim zes jaar Statenlid en vier jaar raadslid. Als Tweede Kamerlid was Yasemin woordvoerder ruimtelijke ordening, duurzaamheid, externe veiligheid, milieu en rijksuitgaven, alsmede drie jaar lang rapporteur circulaire economie. Dit laatste was een onafhankelijke functie, waarbij ze op Europees, landelijk en regionaal niveau ontwikkelingen op dit terrein heeft gevolgd en de Tweede Kamer regelmatig van verslag heeft gediend. Ze is initiatiefnemer van het rijksbrede programma ‘Nederland Circulair’. Naast haar politieke carrière heeft Yasemin Cegerek ook werkervaring in de overheidsadvisering, als afdelingshoofd bij een milieu-adviesbureau.

 • 3e locoburgemeester;
 • Dorpswethouder voor Veessen/Vorchten.

Yasemin Cegerek

Portefeuille

 • Werk en inkomen;
 • Circulaire economie;
 • P&O;
 • Duurzaam inkopen;
 • Openbare ruimte;
 • Milieu;
 • Infrastructuur;
 • Renovatie Raadhuis;
 • Kunst;
 • Cultuur & media;
 • ICT.

Functies uit hoofde van het ambt

 • Aandeelhouder van Lucrato;
 • Aandeelhouder van Vitens;
 • Aandeelhouder van ROVA;
 • Lid Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Noord-Veluwe.

Wilt u iets bespreken met wethouder Cegerek? Dan kunt u een afspraak maken via het bestuurssecretariaat, via telefoonnummer (0578) 69 94 94.