Perspectiefnota

De perspectiefnota geeft de kaders voor het opstellen van de begroting van de gemeente Heerde.