Perspectiefnota

De perspectiefnota geeft de kaders voor het opstellen van de begroting van de gemeente Heerde.

Bekijk de actuele perspectiefnota online via Pepperflow.

Documenten van voorgaande jaren zijn (ook) als pdf-document beschikbaar: