Mogelijk kunt u via onze website geen aanvraag indienen waar DigiD voor nodig is. Wilt u toch iets regelen? Neem dan contact met ons op. Lees meer in het nieuwsbericht.

Voorjaarsnota

In de voorjaarsnota informeert het college van B&W de gemeenteraad over de financiën in de eerste vier maanden van het jaar.