Uw mening geven aan de raad?

De gemeenteraad neemt belangrijke besluiten over de gemeente. Die besluiten kunnen ook voor ú van belang zijn. En daarom wilt u misschien aan de raad vertellen wat u van de plannen vindt. Of wat u zelf voor ideeën heeft over de gemeente. Dat kan. Dat noemen we inspreken. En nu gaan we daar nog meer ruimte voor geven!

Nieuw: inspreekavonden

De raad gaat een proef doen met ‘inspreekavonden’. Deze avonden worden gehouden vóórdat de fracties (politieke partijen in de gemeenteraad) een standpunt innemen. Daarom kunnen ze uw mening beter meenemen dan in het ‘oude’ systeem. Toen kon u inspreken bij de commissie- of raadsvergaderingen, maar hadden de fracties hun mening vaak al gevormd.

Over welke onderwerpen kunt u inspreken?

U kunt over alle onderwerpen inspreken waar de raad over kan besluiten. Inspreken kan niet over gemeentebesluiten waartegen u beroep of bezwaar kon aantekenen. Ook niet over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen. Wanneer u niet zeker bent of u wel of niet over uw onderwerp kunt inspreken, kan de griffier u dat vertellen.

U heeft maximaal vijf minuten spreektijd.

Hoe kunt u zich aanmelden voor inspreken?

Dat kan bij de griffie door

Doe dit vóór 12.00 uur op de vrijdag voor de inspreekavond. Ook voor andere vragen over inspreken kunt u contact opnemen met de griffie.

Wanneer zijn de volgende inspreekavonden?

  • 4 april 2022
  • 9 mei 2022
  • 13 juni 2022