Uw mening geven aan de raad?

De gemeenteraad neemt belangrijke besluiten over de gemeente. Die besluiten kunnen ook voor ú van belang zijn. En daarom wilt u misschien aan de raad vertellen wat u van de plannen vindt. Of wat u zelf voor ideeën heeft over de gemeente. Dat kan. Dat noemen we inspreken.

U kunt inspreken tijdens de inspreekavonden van de raad. Deze avonden worden gehouden vóórdat de fracties (politieke partijen in de gemeenteraad) een standpunt innemen. 

Over welke onderwerpen kunt u inspreken?

U kunt over alle onderwerpen inspreken waar de raad over kan besluiten. Inspreken kan niet over gemeentebesluiten waartegen u beroep of bezwaar kon aantekenen. Ook niet over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen. Wanneer u niet zeker bent of u wel of niet over uw onderwerp kunt inspreken, kan de griffier u dat vertellen.

U heeft maximaal 5 minuten spreektijd.

Wilt u zich aanmelden?

Neem dan contact op met de griffier. Dat kan op de volgende manieren:

Doe dit voor 10.00 uur op de werkdag voorafgaand aan de inspreekavond. U moet daarbij de volgende informatie doorgeven:

  • Uw naam
  • Uw adres en telefoonnummer
  • Het onderwerp waarover u het woord wilt voeren

Wanneer is de volgende inspreekavond?

Een overzicht met alle inspreekavonden staat in ons bestuurlijk informatiesysteem (iBabs Online). Klik op de volgende link om het overzicht te bekijken:

Overzicht inspreekavonden