Uw mening geven aan de raad?

De gemeenteraad neemt belangrijke besluiten over de gemeente. Die besluiten kunnen ook voor ú van belang zijn. En daarom wilt u misschien aan de raad vertellen wat u van de plannen vindt. Of wat u zelf voor ideeën heeft over de gemeente. Dat kan. Dat noemen we inspreken.

U kunt inspreken tijdens de inspreekavonden van de raad. Deze avonden worden gehouden vóórdat de fracties (politieke partijen in de gemeenteraad) een standpunt innemen. 

Over welke onderwerpen kunt u inspreken?

U kunt over alle onderwerpen inspreken waar de raad over kan besluiten. Inspreken kan niet over gemeentebesluiten waartegen u beroep of bezwaar kon aantekenen. Ook niet over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen. Wanneer u niet zeker bent of u wel of niet over uw onderwerp kunt inspreken, kan de griffier u dat vertellen.

U heeft maximaal vijf minuten spreektijd.

Hoe kunt u zich aanmelden voor inspreken?

Dat kan bij de griffie door

Doe dit vóór 12.00 uur op de vrijdag voor de inspreekavond. Ook voor andere vragen over inspreken kunt u contact opnemen met de griffie.

Wanneer zijn de volgende inspreekavonden?

  • dinsdag 6 juni 2023
  • maandag 11 september 2023
  • dinsdag 3 oktober 2023
  • maandag 20 november 2023

U kunt het overzicht ook bekijken op iBabs Online.