Overige onderscheidingen

Naast de koninklijke onderscheiding en de gemeentelijke onderscheidingen, zijn er nog een paar overige onderscheidingen die af en toe uitgereikt worden.

  • Carnegie Heldenfonds

    Als u vindt dat iemand een redding met gevaar voor eigen leven of een heldendaad heeft verricht of een serieuze poging daartoe heeft gedaan, kunt u diegene voordragen voor een onderscheiding van het Carnegie Heldenfonds.

  • Maatschappij tot Redding van Drenkelingen

    De Maatschappij tot Redding van Drenkelingen onderscheidt personen die anderen hebben gered of gereanimeerd in situaties waarin dezen dreigden te verdrinken of te verstikken.