Carnegie Heldenfonds

Als u vindt dat iemand een redding met gevaar voor eigen leven of een heldendaad heeft verricht of een serieuze poging daartoe heeft gedaan, kunt u diegene voordragen voor een onderscheiding van het Carnegie Heldenfonds.

Dit fonds werd op 26 juni 1911 opgericht. Voor jongeren geldt dat zij ook beloond kunnen worden als zij een redding zonder gevaar voor eigen leven verrichten.

Uitreiking

Een onderscheiding van het Carnegie Heldenfonds wordt uitgereikt bijvoorbeeld bij het redden van een persoon uit het water of uit een brandend gebouw. De onderscheiding bestaat uit een kristallen herinneringsplaquette of een zilveren/bronzen medaille en een oorkonde. U kunt deze onderscheiding aanvragen via de gemeente en bij Stichting Carnegie Heldenfonds, Postbus 90602, 2509 LP te Den Haag, telefoon (070) 44 16 611.

Meer informatie

Wilt meer meer weten? Kijk dan op www.carnegiefonds.nl.