Maatschappij tot Redding van Drenkelingen

De Maatschappij tot Redding van Drenkelingen onderscheidt personen die anderen hebben gered of gereanimeerd in situaties waarin dezen dreigden te verdrinken of te verstikken.

Zo probeert zij te bevorderen dat het publiek inziet dat met kordaat optreden mensen gered kunnen worden. De onderscheiding kan bestaan uit een medaille, een oorkonde of een ander aandenken.

Aanvragen

U kunt deze onderscheiding aanvragen via de gemeente en bij de Maatschappij tot Redding van de Drenkelingen, Postbus 3530, 1001 AH te Amsterdam, telefoon (020) 624 17 63. Zie voor meer informatie: www.drenkeling.nl.