Vacature voor twee Erfgoedcommissleden: een burgerlid en een deskundige

Reageren voor 18 september.

Als Cittaslow-gemeente koesteren we ons cultuurhistorische erfgoed. We hebben bijna 100 monumentale gebouwen en objecten binnen onze grenzen, zoals de rijksmonumentale molens Mölle van Bats en Molen de Vlijt. Verder kennen we meerdere landgoederen en cultuurhistorische parels, zoals het sprengbekenstelsel. Voor onze nieuw op te zetten erfgoedcommissie zoeken we twee

Erfgoedcommissieleden: een burgerlid en een deskundige

De Erfgoedcommissie Heerde adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd over zaken die (direct of indirect) te maken hebben met het erfgoedbeleid en de erfgoedzorg in onze gemeente. De advisering over vergunningen voor gemeentelijke monumenten valt hier niet onder. De commissie vergadert 5 tot 6 keer per jaar.
 
De commissie bestaat uit een voorzitter en 4 leden. Eén lid van de commissie komt uit de Heerder Historische Vereniging en één lid is de monumentenadviseur van het Gelders Genootschap. De benoeming is voor 4 jaar en kan maximaal 1 keer worden verlengd.

Wij zoeken een deskundige die:

 • Deskundigheid heeft op tenminste een van de volgende terreinen: monumentenzorg, (landschaps)architectuur, stedenbouw, archeologie of geschiedenis van de lokale bouwkunst en cultuurhistorie;
 • Gevoel heeft voor bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen;
 • Kennis van of affiniteit heeft met de gemeente Heerde. Het is een pré als u in de gemeente Heerde woont;
 • Onafhankelijk is van de lokale politiek, het gemeentelijk bestuur en de ambtelijke organisatie;
 • Beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden;
 • In teamverband kan adviseren over erfgoed.

Daarnaast zoeken we een burgerlid die:

 • Affiniteit heeft met monumentenzorg, (landschaps)architectuur of geschiedenis van de lokale bouwkunst en cultuurhistorie;
 • Woont in de gemeente Heerde;
 • Onafhankelijk is van de lokale politiek, het gemeentelijk bestuur en de ambtelijke organisatie;
 • Beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden;
 • In teamverband kan adviseren over erfgoed.

Als lid van de erfgoedcommissie krijgt u een passende vergoeding per bijgewoonde vergadering en de gemaakte reiskosten.

Meer informatie?

Voor meer informatie over de werkzaamheden kunt u vanaf 17 augustus contact opnemen met Robinia Perlot, medewerker Erfgoed en Planschade, telefoonnummer (0578) 69 94 94.

Reageer!

Uw interesse ontvangen wij graag vóór 18 september via sollicitaties@heerde.nl. We houden de gesprekken op dinsdag 21 september.

‘Wij geloven dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving waar respect, samenwerking en aandacht voor individuele kwaliteit en (talent)ontwikkelmogelijkheden voorop staan. We streven als organisatie naar een personele samenstelling die een afspiegeling is van de inclusieve samenleving’.