Aandragen onderzoeksonderwerpen rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie, die in opdracht van de gemeenteraad van Heerde of op eigen initiatief onderzoekt of het gemeentelijk beleid goed wordt uitgevoerd en het gewenste effect heeft. Daarmee ondersteunt de rekenkamercommissie de raad bij zijn controlerende taak.

De rekenkamercommissie laat in zijn onderzoeken niet alleen zien wat er mogelijk niet goed is gegaan, maar doet vooral aanbevelingen over hoe het anders en beter kan.

Inventarisatie onderzoeksonderwerpen

De rekenkamercommissie stelt jaarlijks een onderzoeksprogramma op. Hiervoor inventariseert de commissie onderzoeksonderwerpen bij de fracties in de gemeenteraad.

De rekenkamercommissie biedt ook de inwoners van Heerde de mogelijkheid om onderwerpen aan te dragen die de rekenkamercommissie zou kunnen onderzoeken.

U kunt voor het onderzoeksprogramma 2020 tot 1 december 2019 onderzoeksonderwerpen aanmelden bij de rekenkamercommissie.

De rekenkamercommissie is onafhankelijk en bepaalt uiteindelijk zelf waarnaar en hoe onderzoeken worden uitgevoerd.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de rekenkamercommissie op www.heerde.nl/rekenkamercommissie.

U kunt ook contact opnemen met secretaris Johan Kok via rekenkamer@heerde.nl of (0578) 69 94 94.

Terug naar de hoofdpagina