GGD Noord- en Oost-Gelderland

GGD Noord- en Oost-Gelderland (GGDNOG) is een gezondheidsdienst op basis van een gemeenschappelijke regeling tussen de 22 gemeenten van Noord- en Oost-Gelderland. Jaarlijks wordt een programmabegroting opgesteld voor het volgende jaar. In de programmabegroting bepalen de deelnemende gemeenten de beleidsprioriteiten en de financiële kaders voor GGD Noord- en Oost-Gelderland. Via onderstaande link vindt u de programmabegroting 2017. Deze is tevens in te zien bij de publieksbalie van het gemeentekantoor in Heerde.

 

Uitgelicht