H2O - Hattem, Heerde en Oldebroek

Op 14 december 2015 heeft de gemeenteraad unaniem het ‘Visiedocument gemeentelijke samenwerking’ vastgesteld.

Met dit besluit heeft het college van B&W opdracht gekregen om de mogelijkheden te onderzoeken voor een ambtelijke samenwerking met de gemeenten Hattem en Epe. Daarbij is de oriëntatie voor het sociaal domein de Stedendriehoek en de oriëntatie voor het economisch domein Zwolle. Bestaande samenwerkingsverbanden binnen H2O (Hattem, Heerde, Oldebroek) lopen gewoon door.

  • Visiedocument gemeentelijke samenwerking (pdf, 1,6Mb)

Uitgelicht