Uw invloed

  • Uw mening geven aan de raad?

    De gemeenteraad neemt belangrijke besluiten over de gemeente. Die besluiten kunnen ook voor ú van belang zijn. En daarom wilt u misschien aan de raad vertellen wat u van de plannen vindt. Of wat u zelf voor ideeën heeft over de gemeente. Dat kan. Dat noemen we inspreken. En nu gaan we daar nog meer ruimte voor geven!

  • Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

    De Wob zorgt ervoor dat u inzage heeft in het overheidshandelen en dat u kunt deelnemen aan de democratie en overheidsbesluitvorming