Uw invloed

  • Uw mening geven aan de raad?

    De gemeenteraad neemt belangrijke besluiten over de gemeente. Die besluiten kunnen ook voor ú van belang zijn. En daarom wilt u misschien aan de raad vertellen wat u van de plannen vindt. Of wat u zelf voor ideeën heeft over de gemeente. Dat kan. Dat noemen we inspreken. En nu gaan we daar nog meer ruimte voor geven!

  • Wet open overheid (Woo)

    Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. De Woo is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo verplicht overheidsorganisaties, zoals de gemeente, om publieke informatie actief openbaar te maken.