Burgerinitiatief

Scroll naar

Met het burgerinitiatief biedt de gemeenteraad van Heerde u de kans om mee te doen in het politieke proces.

Met het burgerinitiatief kunt u zich rechtstreeks tot de raad wenden met een door uzelf ontwikkeld voorstel. Ook jongeren vanaf twaalf jaar mogen al een burgerinitiatief nemen en zo hun stem laten horen. Het onderwerp moet wel geschikt zijn voor een burgerinitiatief.

De raad verplicht zichzelf het onderwerp te behandelen bij minimaal 500 handtekeningen. De raad heeft ook gezegd dat ze eventueel zelf het onderwerp op de agenda plaatst als de 500 handtekeningen niet gehaald wordt.

Voorwaarden

Niet alle onderwerpen komen voor een burgerinitiatief in aanmerking. Zo moet een onderwerp binnen de bevoegdheid van de gemeenteraad vallen, mag het onderwerp niet over persoonlijke zaken, bezwaren of klachten gaan en mag de gemeenteraad niet in het afgelopen jaar al een besluit over het onderwerp hebben genomen.

Aanvraag

Uw voorstel tot het burgerinitiatief moet u richten aan:

De voorzitter van de gemeenteraad van Heerde
Postbus 175
8180 AD Heerde

Aanpak

Het burgerinitiatief moet een nauwkeurige omschrijving met toelichting van uw voorstel bevatten, net als de volledige voor- en achternamen, adressen, geboortedata en handtekeningen van de indiener en de ondersteuners.

Wilt u een voorstel in het kader van het burgerinitiatief indienen? Neem dan contact op met de raadsgriffier. Die kan u vertellen of het onderwerp voor een burgerinitiatief in aanmerking komt en hoe u deze kunt indienen.

Uitvoeringsinstantie

Uitgelicht