Inspreken tijdens een commissievergadering

Tijdens commissievergaderingen kunt u uw mening geven over onderwerpen die op de agenda staan, maar ook over onderwerpen die niet op de agenda staan.

Regels voor inspreken

Na de opening van een vergadering kunnen aanwezige burgers in totaal maximaal 30 minuten het woord voeren. Het woord kan niet gevoerd worden:

  • over een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar en beroep op de rechter open staat of heeft open gestaan;
  • over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen.

De voorzitter geeft het woord op volgorde van aanmelding. Dit kan afwijken als dit in het belang is van de orde van de vergadering. Elke spreker krijgt maximaal vijf minuten het woord. De voorzitter verdeelt de spreektijd als er meer dan zes sprekers zijn. De spreker voert het woord nadat dit is verleend door de voorzitter.

Melden bij de commissiegriffier

Wie iets wil zeggen over een onderwerp dat thuishoort in één van de commissies, kan zich tot uiterlijk 10.00 uur op de dag van de vergadering melden bij de commissiegriffier. Het kan ook gaan over een onderwerp dat niet op de agenda staat. Het onderwerp moet wel tot de taak van de betreffende raadscommissie horen.

De gemeente verzoekt insprekers om hun bijdrage op papier aan te leveren bij de commissiegriffier of zo mogelijk te e-mailen naar j.kok@heerde.nl.