Inspreken tijdens een raadsvergadering

Tijdens raadsvergaderingen heeft iedereen het recht zijn of haar mening te geven over onderwerpen die op de agenda staan.

Regels voor inspreken

Na de opening van een vergadering kunnen aanwezige burgers in totaal maximaal 30 minuten het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. Het woord kan niet gevoerd worden:

  • over een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar en beroep op de rechter open staat of heeft open gestaan;
  • over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
  • als een klacht kan of kon worden ingediend.

De voorzitter geeft het woord op volgorde van aanmelding. Dit kan afwijken als dit in het belang is van de orde van de vergadering. Elke spreker krijgt maximaal vijf minuten het woord. De voorzitter verdeelt de spreektijd als er meer dan zes sprekers zijn. De spreker voert het woord nadat dit is verleend door de voorzitter.

Melden bij de griffier

Insprekers die iets willen zeggen over een onderwerp dat op de agenda staat, kunnen dat uiterlijk 10.00 uur op de dag van de vergadering doorgeven bij de raadsgriffier via telefoonnummer (0578) 69 94 94. De gemeente verzoekt insprekers om hun bijdrage ook op papier aan te leveren bij de raadsgriffier of zo mogelijk te e-mailen naar griffie@heerde.nl.