Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

De Wob zorgt ervoor dat u inzage heeft in het overheidshandelen en dat u kunt deelnemen aan de democratie en overheidsbesluitvorming.

Voorwaarden

Een Wob-verzoek moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Dit zijn:

  • Er wordt zo precies mogelijk aangegeven waarover informatie wordt gevraagd;
  • Het verzoek gaat om informatie die is vastgelegd;
  • Het verzoek ziet toe op informatie waar de gemeente Heerde over beschikt;
  • De gevraagde informatie gaat over beleid, of over de voorbereiding en de uitvoering ervan.

Kosten

Een Wob-verzoek indienen is kosteloos. Wel kunnen er leges in rekening worden gebracht voor kopieën van documenten. Als deze leges hoger zijn dan €5,00 overleggen we dit eerst met u. 

Bijzonderheden

De gemeente kan u de informatie op verschillende manieren geven. Het kan bijvoorbeeld een kopie van een document of een samenvatting daarvan zijn. De gemeente kan u ook uitnodigen om de documenten te komen bekijken.

De gemeente kan besluiten om uw Wob-verzoek gedeeltelijk of geheel af te wijzen. De redenen hiervoor staan vermeld in artikel 10 en 11 van de Wet openbaarheid van bestuur. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken.

Meer informatie

Wilt u meer weten? Lees dan de informatie van de rijksoverheid over het Wob-verzoek.

Aanvraag

Met ingang van 26 mei 2015 kunnen Wob-verzoeken niet meer door middel van een webformulier met DigiD-toegang worden ingediend. De elektronische weg voor het indienen van Wob-verzoeken is niet opengesteld. Wob-verzoeken kunnen alleen op papier bij de gemeente Heerde worden ingediend.

Voor het indienen van een Wob-verzoek kunt u een formulier (pdf, 246Kb) gebruiken. U kunt dit formulier downloaden, printen, invullen en per post versturen naar of afgeven bij de gemeente Heerde. Bekijk de adresgegevens.