Kandidaatstelling gemeenteraadsverkiezingen

Politieke partijen die mee willen doen aan de gemeenteraadsverkiezing moeten een lijst met kandidaten inleveren.

Op deze pagina leest u hoe de kandidaatstelling werkt.

Hoe moet de kandidaatstelling worden ingeleverd?

De kandidaatstelling gebeurt op maandag 31 januari 2021, tussen 09.00 en 17.00 uur. Deze datum en tijden zijn wettelijk vastgesteld. De politieke partijen moeten dan de volgende stukken inleveren bij het centraal stembureau van de gemeente. 

 • Kandidaatstellingsformulier (model H1)
 • Machtiging tot plaatsen aanduiding boven de kandidatenlijst (model H3-1)
 • Van elke kandidaat een instemmingsverklaring (model H9) 
 • 10 ondersteuningsverklaringen (alleen voor de nieuwe partijen in de raad). Meer informatie over ondersteuningsverklaringen.
 • Bewijs van betaling waarborgsom (alleen voor nieuwe partijen in de raad)

Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV)

Voor het aanmaken van de kandidatenlijsten en andere formulieren kunnen de partijen gebruikmaken van het programma Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV). Deze software kunnen ze vanaf half december downloaden op de website: www.kiesraad.nl Politieke partijen zijn al uitgenodigd voor een instructiebijeenkomst over OSV. Wanneer een partij de uitnodigingsmail hierover nog niet heeft gekregen, kan die contact opnemen met Burgerzaken.

Toelichting per formulier

Kandidaatstellingsformulier (model H1)

Op de lijst mogen maximaal 50 kandidaten staan. Zij hoeven nog niet meerderjarig te zijn. Dat moeten ze wel worden in de komende zittingsperiode. Ze kunnen dan eventueel vervanging zijn als er vacatures ontstaan. Als kandidaten niet in de gemeente Heerde wonen, moeten ze schriftelijk verklaren dat zij naar de gemeente verhuizen als ze benoemd worden.

Machtiging tot plaatsing van de naam boven een kandidatenlijst (model H3-1)

De gemachtigde van een politieke partij kan aan degene die de formulieren inlevert de bevoegdheid geven om de juiste partijnaam op de lijst van de partij te plaatsen. Dit gaat dan om de naam die geregistreerd staat bij het centraal stembureau.

Verklaring van instemming (model H9) en kopie legitimatiebewijs

Elke kandidaat op de lijst moet een schriftelijke verklaring geven, dat hij/zij instemt met die kandidaatstelling. Daarbij moet elke kandidaat die nu geen raadslid is een kopie van een geldig legitimatiebewijs meegeven.

Verklaring van ondersteuning (model H 4)

Partijen die nu niet in de raad zitten, moeten minstens 20 mensen hebben die de partij ondersteunen bij de kandidaatstelling. Zij moeten hiervoor een verklaring afleggen.

Waarborgsom

Partijen die momenteel niet in de gemeenteraad zitten, moeten een waarborgsom betalen van € 225,00. Ze moeten dit uiterlijk op 17 januari 2022 overmaken op rekeningnummer NL91BNGH0285003534 van de gemeente Heerde, onder vermelding van ‘waarborgsom gemeenteraadsverkiezingen’. Dit bedrag wordt terugbetaald als de partij bij de komende verkiezingen minimaal 75% van de kiesdeler haalt of als de partij geen geldige lijst inlevert.

Degene die de kandidatenlijst inlevert

Degene die de kandidatenlijst inlevert moet zelf mogen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van de gemeente Heerde. Hij/zij moet zich ook identificeren.

Nummering van de lijsten

Partijen, die momenteel in de raad zitten, worden genummerd in volgorde van het aantal stemmen dat ze in 2018 kregen. Voor de overige partijen wordt voor het lijstnummer geloot. Het centraal stembureau zal de lijsten definitief nummeren op 4 februari 2022.

Voorinlevering voor controle

Wij adviseren politieke partijen om de ingevulde formulieren door ons te laten controleren. Zo kan het nog op tijd worden hersteld als er iets niet klopt. Hiervoor kunnen ze terecht bij de gemeente  van 24 tot en met 28 januari 2022. Hiervoor moeten ze wel een afspraak maken. Na de controle krijgt de partij de ingevulde formulieren terug. Ze kunnen dan op de dag van de kandidaatstelling officieel bij het centraal stembureau worden ingeleverd.

Onderstaande data zijn belangrijk voor de kandidaatstelling

 • Mogelijkheid tot het afleggen van ondersteuningsverklaringen: 3 tot en met 31 januari 2022
 • Uiterlijke datum waarop we de waarborgsom kandidaatstelling binnen moeten hebben: 17 januari 2022
 • Voorcontrole formulieren kandidaatstelling: 24 tot en met 28 januari 2022
 • Inleveren van de kandidaatstelling: 31 januari 2022, 09.00-17.00 uur
 • Herstel van verzuimen: 2 en 3 februari, 09.00-17.00 uur
 • Nummering kandidatenlijsten: 4 februari, 10:00 uur 
 • Definitieve vaststelling kandidatenlijsten: 4 februari, 10:00 uur