Registratie politieke partij voor gemeenteraadsverkiezing

Nieuwe politieke partijen die mee willen doen met de gemeenteraadsverkiezing op 16 maart 2022 kunnen een partijnaam laten registreren bij het Centraal Stembureau van de gemeente Heerde.

Deze registratie is niet nodig als de partijnaam geregistreerd is voor de Tweede Kamerverkiezingen of al eerder bij een gemeenteraadsverkiezing is geregistreerd.

Wat zijn de voorwaarden?

  • Alleen partijen die een vereniging zijn met volledige rechtsbevoegdheid (de statuten van de vereniging zijn vastgelegd in een notariële akte) kunnen een partijnaam laten registreren. 
  • De naam van de partij voldoet aan de voorwaarden die vermeld staan op de website van de Kiesraad.
  • Het verzoek moet uiterlijk 20 december 2021 schriftelijk zijn ontvangen bij het Centraal Stembureau van de gemeente Heerde.

Wat zijn de kosten?

De waarborgsom voor de registratie van een partij voor de gemeenteraad is € 112,50. Dit bedrag moet overgemaakt worden op rekeningnummer NL91BNGH0285003534 op naam van de gemeente Heerde, onder vermelding van ‘waarborgsom gemeenteraadsverkiezingen’. De waarborgsom wordt terugbetaald als een geldige kandidatenlijst is ingeleverd.

Hoe doet u een verzoek?

Het verzoek voor het registreren van een politieke partij kunt u schriftelijk of persoonlijk doen. Hiervoor moet u het formulier Verzoek tot registratie van een aanduiding(pdf,160kb) invullen. Het schriftelijke verzoek stuurt u naar:

Centraal Stembureau gemeente Heerde
Postbus 175 
8180 AD  HEERDE

Of u kunt het ingevulde formulier op afspraak persoonlijk langsbrengen bij het team Burgerzaken van de gemeente Heerde.

Bij dit verzoek moet u de volgende documenten overleggen: 

  • een afschrift van de notariële akte waarin de statuten van de vereniging zijn opgenomen;
  • een bewijs van inschrijving in het register van de Kamer van Koophandel;
  • een bewijs van betaling van de waarborgsom;
  • een verklaring van de politieke partij waarin de gemachtigde en de plaatsvervangend gemachtigde wordt aangewezen.

Het is verstandig om u vooraf te laten informeren over de procedure

Daarvoor kunt u contact opnemen met team Burgerzaken van de gemeente Heerde, via (0578) 69 94 94 of burgerzaken@heerde.nl.