Verkiezingen 2018

Woensdag 21 maart 2018 worden de verkiezingen van de leden van de gemeenteraad en het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten gehouden.

Wie mag er stemmen?

De peildatum voor het bepalen van de kiesgerechtigdheid (dag van de kandidaatstelling) is 5 februari 2018.

Gemeenteraadsverkiezingen

U kunt stemmen als u

 • 18 jaar of ouder bent op de dag van de stemming (21 maart 2018) en;
 • de Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie bezit, of;
 • niet Nederlander en geen EU burger bent en;
  • u op de dag van de kandidaatstelling een geldige verblijfstitel heeft op grond van de vreemdelingenwet 2000 art. 8 onder a, b, c, d, e of l en;
  • u op de dag van de kandidaatstelling een onafgebroken periode van 5 jaar legaal in Nederland bent en u beschikt gedurende die tijd over een verblijfsdocument of een document op grond van artikel 3 of artikel 6 van de Wet toelating en uitzetting BES, en;
 • ingeschreven bent in de gemeente Heerde op 5 februari 2018;
 • niet bent uitgesloten van het kiesrecht.

Referendum

U kunt deelnemen als u:

 • 18 jaar of ouder bent op de dag van de stemming;
 • de Nederlandse nationaliteit bezit;
 • ingeschreven bent in de gemeente Heerde op 5 februari 2018;
 • niet bent uitgesloten van het kiesrecht.

Wanneer krijg ik mijn stempas?

Uw stempas wordt in week 9 (26 februari tot en met vrijdag 2 maart 2018) bezorgd. Om te kunnen stemmen moet u uw stempas overhandigen aan de voorzitter van het stembureau.

Hoe vraag ik een vervangende stempas aan?

Heeft u geen stempas ontvangen of bent u uw stempas kwijt?  Dan kunt u op drie manieren een vervangende stempas aanvragen:

 • schriftelijk via het aanvraagformulier (pdf, 89Kb). Let op: het aanvraagformulier moet uiterlijk vrijdag 16 maart door de gemeente Heerde zijn ontvangen.
 • online via het aanvraagformulier (inloggen met DigiD). Let op: het aanvraagformulier moet uiterlijk vrijdag 16 maart door de gemeente Heerde zijn ontvangen.
 • persoonlijk bij de publieksbalie van het gemeentekantoor (tot en met dinsdag 20 maart uiterlijk 12.00 uur). Wilt u hiervan gebruik maken? Maak dan eerst een afspraak.

Als u gaat stemmen moet u zich kunnen legitimeren. Dat kan met een paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of uw vreemdelingendocument

U mag een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart gebruiken dat op de dag van de stemming maximaal vijf jaar is verlopen. U kunt het gebruiken als er "geldig tot 22 maart 2013" of elke latere datum op vermeld staat.

Bent u uw identiteitsbewijs kwijt? Maak dan een afspraak bij onze publieksbalie. Wij maken een verklaring van vermissing en deze verklaring neemt u samen met een ander document waarop uw foto en naam staat mee naar het stembureau, bijvoorbeeld een ov-chipkaart.

Op wie kan ik stemmen?

Zodra de kandidatenlijsten van de politieke partijen definitief zijn vastgesteld, worden die gepubliceerd. De kandidatenlijsten worden donderdag 8 maart 2018 huis-aan-huis bezorgd.

Waar kan ik stemmen?

Op uw stempas staat het stemlokaal vermeld dat in de buurt van uw woonadres ligt, maar u kunt in elk stemlokaal in de gemeente Heerde uw stem uitbrengen.

Bekijk het overzicht van alle stemlokalen in de gemeente Heerde. De stemlokalen zijn op woensdag 21 maart 2018 geopend van 07.30 uur tot 21.00 uur.

Kiezers mogen aanwezig zijn in een stemlokaal gedurende de tijd dat het stembureau zitting houdt, dus ook na 21.00 uur bij het tellen van de stemmen.

Kan ik stemmen in een andere gemeente?

Voor de gemeenteraadsverkiezingen kunt u alléén in de gemeente Heerde uw stem uitbrengen. Voor het referendum is het wel mogelijk om in een andere gemeente een stem uit te brengen.

Bent u op de dag van de verkiezingen niet in Heerde, dan kunt u dus uitsluitend voor het referendum een kiezerspas aanvragen. Met een kiezerspas kunt u in elke gemeente in Nederland voor het referendum uw stem uitbrengen.

Let op: U kunt dan uitsluitend met deze kiezerspas stemmen en u krijgt geen nieuwe pas als de kiezerspas zoekraakt.

U kunt een kiezerspas voor het referendum op drie manieren aanvragen:

 • schriftelijk via het aanvraagformulier (pdf, 141Kb). Let op: het aanvraagformulier moet uiterlijk vrijdag 16 maart door de gemeente Heerde zijn ontvangen.
 • online via het aanvraagformulier (inloggen met DigiD). Let op: het aanvraagformulier moet uiterlijk vrijdag 16 maart door de gemeente Heerde zijn ontvangen.
 • persoonlijk bij de publieksbalie van het gemeentekantoor (tot en met dinsdag 20 maart uiterlijk 12.00 uur). Wilt u hiervan gebruik maken? Maak dan eerst een afspraak.

Kan iemand anders voor mij stemmen?

Bent u zelf niet in de gelegenheid om te stemmen? Dan kunt u een andere kiezer voor u laten stemmen. Dat noemen we machtigen. Machtigen van een andere kiesgerechtigde kan door:

 • het invullen en ondertekenen van het volmachtbewijs op de achterzijde van uw stempas. Degene die voor u gaat stemmen moet ook een kopie van uw identiteitsbewijs meenemen en op het stembureau laten zien. Dit identiteitsbewijs mag maximaal vijf jaar zijn verlopen. U kunt het gebruiken als er 'geldig tot 22 maart 2013' of elke latere datum op vermeld staat.
 • het indienen van een schriftelijk verzoek (pdf, 116Kb). Let op: het verzoek moet uiterlijk vrijdag 16 maart door de gemeente Heerde zijn ontvangen.

Kan ik stemmen vanuit het buitenland?

Bent u tijdelijk in het buitenland voor bijvoorbeeld werk, studie of vakantie en staat u nog ingeschreven bij een Nederlandse gemeente? Dan kunt u iemand machtigen om voor u te stemmen.

Gemeenteraadsverkiezingen

U kunt iemand machtigen om voor u te stemmen in Nederland. U kunt met een formulier (pdf, 116Kb) deze volmacht aanvragen bij de gemeente waar u op 5 februari 2018 stond ingeschreven. Let op: het formulier moet uiterlijk vrijdag 16 maart door de gemeente Heerde zijn ontvangen.

Referendum

U kunt iemand machtigen om voor u te stemmen in Nederland. U kunt met een formulier (pdf, 116Kb) deze volmacht aanvragen bij de gemeente waar u op 5 februari 2018 stond ingeschreven. Let op: het formulier moet uiterlijk vrijdag 16 maart door de gemeente Heerde zijn ontvangen.

U kunt ook per post stemmen vanuit uw tijdelijke buitenlandse adres met een briefstembewijs. U moet uw aanvraag indienen bij de gemeente Den Haag.

Gerelateerde informatie

Uitgelicht