Verkiezingen 2019

Woensdag 20 maart 2019 worden de verkiezingen van de leden van de Provinciale Staten en de leden van het algemeen besturen van de waterschappen gehouden.

Let op: De verkiezingen van de Nederlandse leden in het Europees Parlement worden gehouden op 23 mei 2019. Informatie over deze verkiezingen wordt in april toegevoegd.

Wie mag er stemmen?

De peildatum voor het bepalen van de kiesgerechtigdheid (dag van de kandidaatstelling) is 4 februari 2019.

Provinciale staten

U kunt stemmen als u:

  • 18 jaar of ouder bent op 20 maart 2019;
  • de Nederlandse nationaliteit heeft;
  • op de dag van kandidaatstelling (4 februari 2019) inwoner van de provincie Gelderland bent;
  • niet uitgesloten bent van het kiesrecht.

Waterschap

U kunt stemmen als u:

  • 18 jaar of ouder bent op 20 maart 2019;
  • de Nederlandse nationaliteit heeft of u een EU-onderdaan bent of u in het bezit bent van een geldige verblijfstitel op 4 februari 2019;
  • op de dag van kandidaatstelling (4 februari 2019) inwoner bent van het gebied van het Waterschap Vallei en Veluwe;
  • niet uitgesloten bent van het kiesrecht.

Wanneer krijg ik mijn stempas?

Uw stempas is in week 9 (25 februari tot en met zaterdag 2 maart 2019) bezorgd. Om te kunnen stemmen moet u uw stempas overhandigen aan de voorzitter van het stembureau.

Hoe vraag ik een vervangende stempas aan?

Heeft u geen stempas ontvangen of bent u uw stempas kwijt?  Dan kunt u alleen nog een vervangende stempas aanvragen bij de publieksbalie van het gemeentekantoor (tot en met dinsdag 19 maart uiterlijk 12.00 uur). Wilt u hiervan gebruik maken? Maak dan eerst een afspraak.

Als u gaat stemmen moet u zich kunnen legitimeren. Dat kan met een paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of uw vreemdelingendocument

U mag een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart gebruiken dat op de dag van de stemming maximaal vijf jaar is verlopen. U kunt het gebruiken als er "geldig tot 21 maart 2014" of elke latere datum op vermeld staat.

Bent u uw identiteitsbewijs kwijt? Maak dan een afspraak bij onze publieksbalie. Wij maken een verklaring van vermissing en deze verklaring neemt u samen met een ander document waarop uw foto en naam staat mee naar het stembureau, bijvoorbeeld een ov-chipkaart.

Op wie kan ik stemmen?

Zodra de kandidatenlijsten van de politieke partijen definitief zijn vastgesteld, worden die gepubliceerd. De kandidatenlijsten zijn donderdag 7 maart 2019  huis-aan-huis bezorgd.

Waar kan ik stemmen?

Op uw stempas staat het stemlokaal vermeld dat in de buurt van uw woonadres ligt, maar u kunt in elk stemlokaal in de gemeente Heerde uw stem uitbrengen.

Bekijk het overzicht van alle stemlokalen in de gemeente Heerde. De stemlokalen zijn op woensdag 20 maart 2019 geopend van 07.30 uur tot 21.00 uur.

Kan ik stemmen in een andere gemeente?

Bent u op de dag van de verkiezingen niet in Heerde, dan kunt u voor beide verkiezingen een kiezerspas aanvragen. Met een kiezerspas kunt u voor de Provinciale staten in elke gemeente binnen de provincie Gelderland  en voor het waterschap in elke gemeente binnen het gebied van het waterschap Vallei en Veluwe uw stem uitbrengen.

Let op: U kunt dan uitsluitend met deze kiezerspas stemmen en u krijgt geen nieuwe pas als de kiezerspas zoekraakt.

U kunt alleen nog een kiezerspas aanvragen bij de publieksbalie van het gemeentekantoor (tot en met dinsdag 19 maart uiterlijk 12.00 uur). Wilt u hiervan gebruik maken? Maak dan eerst een afspraak.

Kan iemand anders voor mij stemmen?

Bent u zelf niet in de gelegenheid om te stemmen? Dan kunt u een andere kiezer voor u laten stemmen. Dat noemen we machtigen. Machtigen van een andere kiesgerechtigde kan door:

  • het invullen en ondertekenen van het volmachtbewijs op de achterzijde van uw stempas. Degene die voor u gaat stemmen moet ook een kopie van uw identiteitsbewijs meenemen en op het stembureau laten zien. Dit identiteitsbewijs mag maximaal vijf jaar zijn verlopen. U kunt het gebruiken als er 'geldig tot 21 maart 2014' of elke latere datum op vermeld staat;
  • het indienen van een verzoek:

Kan ik stemmen vanuit het buitenland?

Bent u tijdelijk in het buitenland voor bijvoorbeeld werk, studie of vakantie en staat u nog ingeschreven bij een Nederlandse gemeente? Dan kunt u iemand machtigen om voor u te stemmen.

Let op: het formulier moest uiterlijk vrijdag 15 maart door de gemeente Heerde zijn ontvangen.

Overige informatie