Europees Parlement

Op donderdag 23 mei 2019 wordt de verkiezing van de leden van het Europees Parlement gehouden.

Wie mag er stemmen?

De peildatum voor het bepalen van de kiesgerechtigdheid (dag van de kandidaatstelling) is 9 april 2019.

Wie mogen er stemmen bij de verkiezingen op 23 mei 2019:

Nederlandse nationaliteit

 • U bent 18 jaar of ouder op 23 mei 2019;
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit,
 • U woont op de dag van kandidaatstelling (9 april 2019), volgens de Basisregistratie personen (BRP), in Nederland;
 • U bent niet uitgesloten van het kiesrecht.

Onderdaan van een andere EU-lidstaat

 • U bent 18 jaar of ouder op 23 mei 2019;
 • U bent een EU-onderdaan en u heeft zich laten registreren bij de gemeente met een Y-32 formulier;
 • U woont op de dag van kandidaatstelling (9 april 2019), volgens de Basisregistratie personen (BRP), in Nederland;
 • U bent niet uitgesloten van het kiesrecht hetzij in Nederland, hetzij in de lidstaat waarvan u onderdaan bent.

Wanneer krijg ik mijn stempas?

Uw stempas wordt in week 18 (29 april tot en met zaterdag 4 mei 2019) bezorgd. Om te kunnen stemmen moet u uw stempas overhandigen aan de voorzitter van het stembureau.

Hoe vraag ik een vervangende stempas aan?

Heeft u geen stempas ontvangen of bent u uw stempas kwijt?  Dan kunt u op drie manieren een vervangende stempas aanvragen:

 • online via het aanvraagformulier (inloggen met DigiD). Let op: het aanvraagformulier moet uiterlijk maandag 20 mei door de gemeente Heerde zijn ontvangen;
 • schriftelijk via het aanvraagformulier (pdf, 33,1Kb). Let op: het aanvraagformulier moet uiterlijk maandag 20 mei door de gemeente Heerde zijn ontvangen;
 • persoonlijk bij de publieksbalie van het gemeentekantoor (tot en met woensdag 22 mei maart uiterlijk 12.00 uur). Wilt u hiervan gebruik maken? Maak dan eerst een afspraak.

Als u gaat stemmen moet u zich kunnen legitimeren. Dat kan met een paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of uw vreemdelingendocument

U mag een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart gebruiken dat op de dag van de stemming maximaal vijf jaar is verlopen. U kunt het gebruiken als er "geldig tot 24 mei 2014" of elke latere datum op vermeld staat.

Bent u uw identiteitsbewijs kwijt? Maak dan een afspraak bij onze publieksbalie. Wij maken een verklaring van vermissing en deze verklaring neemt u samen met een ander document waarop uw foto en naam staat mee naar het stembureau, bijvoorbeeld een ov-chipkaart.

Op wie kan ik stemmen?

Zodra de kandidatenlijsten van de politieke partijen definitief zijn vastgesteld, worden die gepubliceerd. De kandidatenlijsten worden donderdag 9 mei 2019 huis-aan-huis bezorgd.

Waar kan ik stemmen?

Op uw stempas staat het stembureau vermeld dat in de buurt van uw woonadres ligt, maar u kunt in elk stembureau in de gemeente Heerde uw stem uitbrengen.

Bekijk het overzicht van alle stembureaus in de gemeente Heerde. De stembureaus zijn op donderdag 23 mei 2019 geopend van 07.30 uur tot 21.00 uur.

Kan ik stemmen in een andere gemeente?

Bent u op de dag van de verkiezingen niet in Heerde, dan kunt u een kiezerspas aanvragen. Met een kiezerspas kunt u in elke gemeente in Nederland uw stem uitbrengen.

Let op: U kunt dan uitsluitend met deze kiezerspas stemmen en u krijgt geen nieuwe pas als de kiezerspas zoekraakt.

U kunt een kiezerspas(sen) op drie manieren aanvragen:

 • online via het aanvraagformulier (inloggen met DigiD). Let op: het aanvraagformulier moet uiterlijk maandag 20 mei 2019 door de gemeente Heerde zijn ontvangen;
 • schriftelijk via het aanvraagformulier (pdf, 24,6Kb). Let op: het aanvraagformulier moet uiterlijk maandag 20 mei 2019 door de gemeente Heerde zijn ontvangen;
 • persoonlijk bij de publieksbalie van het gemeentekantoor (tot en met woensdag 22 mei 2019 uiterlijk 12.00 uur). Wilt u hiervan gebruik maken? Maak dan eerst een afspraak.

Kan iemand anders voor mij stemmen?

Bent u zelf niet in de gelegenheid om te stemmen? Dan kunt u een andere kiezer voor u laten stemmen. Dat noemen we machtigen. Machtigen van een andere kiesgerechtigde kan door:

 • het invullen en ondertekenen van het volmachtbewijs op de achterzijde van uw stempas. Degene die voor u gaat stemmen moet ook een kopie van uw identiteitsbewijs meenemen en op het stembureau laten zien. Dit identiteitsbewijs mag maximaal vijf jaar zijn verlopen. U kunt het gebruiken als er 'geldig tot 24 mei 2014' of elke latere datum op vermeld staat;
 • het indienen van een verzoek:

Kan ik stemmen vanuit het buitenland?

Bent u tijdelijk in het buitenland voor bijvoorbeeld werk, studie of vakantie en staat u nog ingeschreven bij een Nederlandse gemeente? Dan kunt u iemand machtigen om voor u te stemmen.

U kunt iemand machtigen om voor u te stemmen in Nederland. U kunt via onderstaand formulier deze volmacht aanvragen bij de gemeente waar u op 9 april 2019 stond ingeschreven.

Let op: het formulier moet uiterlijk maandag 20 mei door de gemeente Heerde zijn ontvangen.

Volmacht aanvragen:

Meer informatie