Huishoudelijk afval

Inzamelkalender

U kunt de inzamelkalender op de volgende manieren raadplegen:

  1. Op de inzamelkalender voert u uw postcode en huisnummer in om de kalender te bekijken.
  2. Door het downloaden van de ROVA-app.

Papier

ROVA verzorgt de inzameling van oud papier. Oud papier wordt zowel in de kernen als in het buitengebied huis-aan-huis ingezameld. De inzamelfrequentie is één keer per vier weken.

De actuele inzameldagen zijn ook te bekijken via de inzamelkalender.

Glas

De inzameling van glas gaat volledig via de ondergrondse containers. U vindt de containers bij de supermarkten. In Veessen staat een glascontainer op sportpark De Noord en in Vorchten kunt u het glas kwijt in de container tegenover de kerk.

Plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD)

Blik wordt huis-aan-huis ingezameld in de speciale ROVA-zakken voor plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons. Kijk voor meer informatie op de website van ROVA.

Meer informatie