Positieve uitkomst tweejaarlijks onderzoek ROVA

ROVA zamelt voor onze gemeente huishoudelijk restafval en grondstoffen in. Elke 2 jaar onderzoekt ROVA hoe inwoners kijken naar de afvaldienstverlening. In het najaar van 2022 was het weer tijd voor dit bewonersonderzoek.

Inwoners van Heerde positief over de dienstverlening

ROVA krijgt van de inwoners van Heerde een 7,87. Opvallend is dat bewoners van laagbouw bijna even tevreden zijn als de bewoners van hoogbouw. Deze uitkomst is een lichte verbetering in vergelijking met 2020. ROVA kreeg toen een 7,59. De dienstverlening van ROVA scoort zowel dit jaar als in 2020 in Heerde boven het ROVA gemiddelde: 7,87 ten opzichte van ROVA-breed 7,67.

ROVA streeft naar een 8 voor dienstverlening

Uit het onderzoek blijkt dat in de afgelopen 2 jaar positieve stappen zijn gezet. Denk hierbij aan de klachtenafhandeling door ROVA. De inwoners waarderen deze met een 8,16. In 2020 was dit nog 7,65. Toch blijft er altijd ruimte voor verbetering. Netheid en reinheid van de directe omgeving van de inzamelcontainers blijft een punt van aandacht. En een goede en vlotte klachtenafhandeling vraagt een blijvende inspanning om dit op een 8 of hoger te houden.

U kunt het hele onderzoek bekijken

Dat kan via de volgende link:

Bewonersonderzoek ROVA 2022 (pdf, 2Mb)