Toezicht en handhaving

Omgevingsdienst Noord-Veluwe (ODNV) voert sinds 2013 milieutaken op de Noord-Veluwe uit.

Dit gebeurt in opdracht van de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Nunspeet, Oldebroek en Putten en van de Provincie Gelderland.

De adviseurs van de ODNV bieden hoogwaardige kennis en expertise op het gebied van vergunningverlening, toezicht, handhaving en milieuadvies.Ook een aantal experts op het gebied van geluid, bodem, grondwater en externe veiligheid werken vanuit de ODNV voor de gemeenten.

Toezicht en vergunningen

De ONDV controleert namens de gemeente en de provincie Gelderland of bedrijven zich aan de milieuregels houden. Als bedrijf kunt u daarom te maken krijgen met de ONDV: bedrijven die onder de Wet milieubeheer en het Activiteitenbesluit vallen worden bezocht door medewerkers van de ODNV.

Bent u inwoner of ondernemer in de gemeente Heerde? U kunt voor de aanvraag van een vergunning onveranderd terecht bij de gemeente. Dit geldt ook voor vragen over toezicht en handhaving.

Wanneer u denkt dat iemand zich niet aan de milieuregels houdt, kunt u dit doorgeven aan de gemeente. Dit doet u met een verzoek om handhaving. Het moet gaan om bijvoorbeeld illegaal afval storten of milieuvervuiling.

U kunt uw handhavingsverzoek online indienen. U heeft hiervoor DigiD nodig.