Grafonderhoud

De gemeente onderhoudt de gemeentelijke begraafplaatsen. U bent als nabestaande echter verantwoordelijk voor het onderhoud op en rond het graf zelf. U kunt het onderhoud van het graf tegen een vergoeding in een keer afkopen.

Kosten

  • De rechten als bedoeld in onderdeel 4.2.1. (eigen graf) kunnen worden afgekocht voor onbepaalde tijd door het betalen van:
    • € 4.990,75 (prijspeil 2019)
  • De rechten als bedoeld in onderdeel 4.2.2. (urnengraf, urnennis en graf voor een kind) kunnen worden afgekocht voor onbepaalde tijd door het betalen van:
    • € 2.495,25 (prijspeil 2019)

 Meer prijzen staan vermeld in het document met tarieven (pdf, 273Kb)