Grafonderhoud

De gemeente onderhoudt de gemeentelijke begraafplaatsen. Als nabestaande betaalt u jaarlijks voor dit onderhoud. U kunt het onderhoud afkopen.

Onder onderhoud wordt verstaan:

  • Het verwijderen van blad;
  • Het 1x per jaar schoonmaken van de stenen als het onderhoud vóór 15 november 2017 is afgekocht;
  • Het verhelpen van verzakte stenen;
  • Groenonderhoud op de begraafplaats zoals onkruid verwijderen, grasmaaien, heggen knippen, graskanten steken, bladruimen en padenonderhoud.

Onder onderhoud van de grafbedekking valt niet het herstel en de vernieuwing en ook niet het schoonhouden van daarop lossen voorwerpen.

Kosten

  • De rechten als bedoeld in onderdeel 4.2.1. (eigen graf) kunnen worden afgekocht voor onbepaalde tijd door het betalen van:
    • € 5.060,50 (prijspeil 2020)
  • De rechten als bedoeld in onderdeel 4.2.2. (urnengraf, urnennis en graf voor een kind) kunnen worden afgekocht voor onbepaalde tijd door het betalen van:
    • € 2.530,25 (prijspeil 2020)

 Meer prijzen staan vermeld in het document met de tarieven 2020.