Kwijtschelding

Heeft u een laag inkomen en kunt u de gemeentelijke belastingen niet betalen? Dan kunt u voor een deel van de aanslag kwijtschelding aanvragen. Dit betekent dat u deze kosten niet hoeft te betalen.

Het hangt van uw persoonlijke financiële situatie af of u kwijtschelding kunt krijgen. Daarbij wordt gekeken naar uw inkomen, uitgaven en vermogen. Bij uw vermogen hoort bijvoorbeeld ook uw banksaldo, spaargeld en eventueel de overwaarde van uw woning.

Als u een aanvraag voor kwijtschelding wilt doen, moet u

  • 18 jaar of ouder zijn;
  • ingeschreven staan in de basisregistratie personen (BRP) van onze gemeente;
  • bewijsstukken van uw inkomen en vermogen aanleveren.

Doe uw aanvraag bij GBLT

GBLT behandelt de verzoeken om kwijtschelding voor onze gemeente. GBLT behandelt uw verzoek om kwijtschelding voor de gemeentelijke belastingen en voor de waterschapsbelastingen. U hoeft dus maar één verzoek in te dienen. Kwijtschelding aanvragen kan via de website van GBLT. 

Kwijtschelding aanvragen

U kunt de kwijtschelding ook telefonisch aanvragen. Bel naar 088 - 064 55 55 (lokaal tarief).

Automatische kwijtschelding

Heeft u kwijtschelding aangevraagd en gekregen en blijft uw (financiële) situatie gelijk? Dan komt u misschien in aanmerking voor automatische kwijtschelding. Zo hoeft u niet elk jaar een aanvraag in te dienen. Dit staat dan vermeld op uw aanslagbiljet.

Let op: u moet voor automatische kwijtschelding wel de gemeente toestemming geven om gegevens te controleren en op te vragen bij instanties als de Belastingdienst, het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW).

Bent u het niet eens met de gemeentelijke belastingaanslag?

Dan kunt u hiertegen bezwaar maken

Let op: het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat u de belasting eerst moet betalen. Achteraf wordt onderzocht of deze betaling terecht is. Als u de aanslag niet kunt betalen, kunt u samen met het indienen van uw bezwaarschrift uitstel van betaling aanvragen.