Klacht indienen

Het kan zijn dat u ontevreden bent over hoe u bent behandeld door een medewerker van de gemeente. U kunt dan een klacht indienen.

Dit moet u doen bij het college van burgemeester en wethouders. Zij kunnen u vragen om meer uitleg. U legt dan uit waardoor u te maken kreeg met de gemeente. Ook geeft u precies aan wat er gebeurd is.

U kunt uw klacht online indienen U heeft hiervoor DigiD nodig.

Procedure

 • Nadat de klacht is ingediend, ontvangt de aanvrager een ontvangstbevestiging waarin beschreven staat of de klacht wel of niet in behandeling wordt genomen.
 • Indien de klacht in behandeling wordt genomen, worden de klager en degene op wiens gedragingen de klacht betrekking heeft, gedurende drie weken in de gelegenheid gesteld om op elkaars standpunt te reageren.
 • De klager krijgt gelegenheid de klacht in te trekken.
 • Indien de klager de klacht niet intrekt, wordt de klacht ter beoordeling voorgelegd aan een onafhankelijke klachtenfunctionaris, die advies uitbrengt aan het college.
 • Uiterlijk 10 weken na datum van ontvangst wordt de klacht door het college afgedaan.
 • U krijgt de beslissing per post toegestuurd.
 • Als u het niet eens bent met het college van burgemeester en wethouders, kunt u naar de Nationale ombudsman gaan.

Schriftelijk indienen

Wilt u uw klacht niet online indienen? U kunt uw klacht ook schriftelijk indienen. Vermeld dan in ieder geval de volgende gegevens:

 • Uw burgerservicenummer, naam, adres en woonplaats.
 • Gegevens over de concrete gedraging.
 • Gegevens over de betrokken ambtenaar, afdeling of (een lid van) het betrokken bestuursorgaan.
 • Gegevens over de datum (en het tijdstip) van de gedraging.

Links