Leerlingenvervoer aanvragen (digitaal)

Met dit formulier kunt u leerlingenvervoer aanvragen.

Voortgang: 0% Voortgang: 0%

Informatie vooraf

Toelichting

Met dit formulier vraagt u een vergoeding voor leerlingenvervoer aan.

Bijlagen

U moet bij deze aanvraag één of meer bijlagen meesturen. Zorg ervoor dat u deze documenten (zie hieronder) digitaal klaar heeft staan. Tijdens het invulproces kunt u deze documenten toevoegen door ze te uploaden van uw computer.

Let op: de bijlagen die aan dit formulier worden toegevoegd mogen bij elkaar niet groter zijn dan 7MB.

U moet altijd de onderstaande bijlage meesturen:

Als uw gezamenlijk gecorrigeerd verzamelinkomen over 2016 lager was dan € 26.100,- moet u ook meesturen:

  • Inkomensverklaring (voorheen IB60-formulier) 2016 van de Belastingdienst.

Als er bijzondere omstandigheden zijn of u een nadere toelichting wilt geven moet u ook meesturen:

  • advies van een indicatiecommissie, commissie voor de begeleiding of het samenwerkingsverband of
  • een medische verklaring.

Heeft u de documenten digitaal beschikbaar? Klik dan op 'volgende' om in te loggen met DigiD.