Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) aanvragen

Voortgang: 0% Voortgang: 0%

Informatie vooraf

Met dit formulier vraagt u een TONK-uitkering aan. U kunt de TONK-uitkering alléén aanvragen als u door de coronacrisis in financiële problemen bent gekomen en als gevolg daarvan uw noodzakelijke (woon)kosten niet meer kunt betalen. Bent u om andere redenen in financiële problemen gekomen? Dan komt u niet in aanmerking voor deze uitkering.

Bijlagen 

U moet bij deze aanvraag meerdere bijlagen meesturen:

  • laatste afschrift van uw bankrekening waarop de aanvullende inkomensondersteuning gestort moet worden (met daarop zichtbaar rekeningnummer en tenaamstelling);
  • bewijsstuk (zoals een bankafschrift) waaruit de hoogte, inkomsten en uw noodzakelijke kosten blijken waarvoor u een TONK-uitkering vraagt;
  • eventueel andere bewijsstukken waaruit blijkt dat u de TONK-uitkering nodig heeft.

Verzamel deze bijlagen voordat u de aanvraag invult, omdat u maximaal 15 minuten bent ingelogd met DigiD. U voegt de bijlagen verderop in dit formulier toe.

Partner

Heeft u een partner? Dan moet uw partner ook inloggen met zijn of haar DigiD inlogcode. U bent partners als u:

  • getrouwd of geregistreerd partners bent; of
  • ongetrouwd bent en samen een huishouden heeft op hetzelfde adres.