Achternaam voor uw kind kiezen bij erkenning

U bent niet getrouwd, u hebt geen geregistreerd partnerschap en u krijgt een kind. Het kind krijgt dan automatisch de achternaam van de biologische moeder. U kunt ervoor kiezen dat uw kind de achternaam van de andere ouder krijgt. Dat kan de vader zijn, maar ook de meemoeder. De meemoeder is de vrouwelijke partner of echtgenote van de biologische moeder.

Erkent de vader of de meemoeder het kind? Dan kunt u ervoor kiezen dat het kind die achternaam krijgt. Dit kan al voor de geboorte. De achternaam die u voor het eerste kind kiest, wordt ook de achternaam van volgende kinderen uit dezelfde relatie.

Gaat u later toch met elkaar trouwen? Of gaat u een geregistreerd partnerschap aan met elkaar? Dan kunt u de naam van uw kind nog 1 keer veranderen naar de achternaam van de andere ouder. Kunt u de naam van uw kind door omstandigheden niet wijzigen? Bijvoorbeeld omdat u in een land woont waar u de naam niet zelf mag kiezen? Dan hebt u maximaal 2 jaar de tijd om dit in Nederland te regelen.

Wat zijn de voorwaarden?

De voorwaarden voor het kiezen van een andere achternaam zijn onder andere:

  • Beide ouders moeten aanwezig zijn bij de naamskeuze.
  • Is het kind 16 jaar of ouder? Dan legt het kind zelf een verklaring af over de keuze van de naam.

Geef de achternaam van uw (ongeboren) kind aan ons door

Hiervoor kunt u online een afspraak maken.

Afspraak maken

Wilt u meer weten?

Meer informatie over de keuze van een achternaam op Rijksoverheid.nl.