Erkenning bij geboorte of later

Door een kind via de gemeente te erkennen, wordt u wettelijk ouder van dat kind. 

  • Bent u getrouwd met de moeder van het kind? U wordt automatisch de wettelijke ouder van het kind. Erkenning is niet nodig.
  • Heeft u een geregistreerd partnerschap met de moeder van het kind? U wordt automatisch de wettelijke ouder van het kind. Erkenning is niet nodig.
  • Bent u niet getrouwd en heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan kunt u bij de gemeente het kind erkennen. Zo wordt u wettelijk ouder van het kind. U kunt een kind al voor de geboorte erkennen.

Bij de erkenning legt de gemeente meteen vast welke achternaam uw kind krijgt. Meer over dit onderwerp leest u bij 'Naamskeuze bij erkenning'.

Als u een kind erkent, heeft u nog niet het ouderlijk gezag. Zonder ouderlijk gezag mag u niets beslissen voor uw kind. Meer over dit onderwerp leest u bij 'Ouderlijk gezag, aanvragen'.

Extra informatie voor lesbische stellen:

  • Is de zaaddonor bekend? Dan kan de meemoeder of de zaaddonor het kind erkennen. De moeder die bevallen is, bepaalt wie van de 2 het kind mag erkennen. 
  • Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? En is de zaaddonor onbekend? Dan is erkenning niet nodig. Neem bij de geboorteaangifte wel een verklaring van de Stichting Donorgegevens mee om aan te tonen dat de zaaddonor onbekend is.

Voorwaarden

Wilt u een kind erkennen? Dan zijn dit de belangrijkste voorwaarden:

  • U bent 16 jaar of ouder.
  • U bent geen familie van de moeder.
  • Er zijn niet al 2 ouders.
  • Is het kind 12 jaar of ouder? Dan moet het kind het eens zijn met de erkenning.
  • Staat u onder curatele? Dan heeft u toestemming van de kantonrechter nodig.

Kosten

De erkenning van een kind kost niets. Hou wel rekening met kosten voor een afschrift of uittreksel. Een afschrift of uittreksel uit de burgerlijke stand kost € 14,00 (tarief 2021).

Aanvraag

U kunt uw kind erkennen in elke gemeente in Nederland. Dat kan voor of na de geboorte.

Wilt u uw kind erkennen tijdens de geboorteaangifte? Ga dan naar de gemeente waar uw kind is geboren.

Dit kan bij de gemeente Heerde alleen op afspraak

Maak uw afspraak