Ouderlijk gezag

Een ouder die gezag over een kind heeft, moet het kind verzorgen en opvoeden. Daarnaast mag de ouder officiële handelingen uitvoeren voor het kind. Zoals een handtekening zetten voor de aanvraag van een paspoort.

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan krijgen beide ouders samen gezag over een kind. Is dit niet zo, dan krijgt alleen de moeder automatisch gezag.

Voorwaarden

Om gezag te krijgen of hebben, mag u niet jonger zijn dan 18 jaar, onder curatele staan of een geestelijke stoornis hebben. Heeft geen van de ouders het gezag, dan wijst de rechter een voogd aan.

Kosten

  • Het aanvragen van gezamenlijk ouderlijk gezag is gratis. 
  • Een kopie van de geboorteakte kost € 14,30.

Aanvraag

Via het aanvraagformulier op de website rechtspraak.nl kunt u gezamenlijk gezag aanvragen.

Een kopie van de geboorteakte vraagt u aan bij de gemeente waar uw kind is geboren.