Ouderlijk gezag aanvragen

U bent niet getrouwd, u heeft geen geregistreerd partnerschap en u heeft samen een kind. Dan kan de vader of de meemoeder het kind erkennen. De meemoeder is de vrouwelijke partner of echtgenote van de biologische moeder. Door de erkenning krijgt uw kind 2 wettelijke ouders. De vader of meemoeder heeft dan nog niet het ouderlijk gezag. Zonder ouderlijk gezag kunt u geen beslissingen nemen over het kind.

Ouderlijk gezag vraagt u aan via de rechtbank. Dit kunnen de vader en moeder of de 2 moeders samen doen via de griffie. Als de biologische moeder niet wil meewerken, moet de andere ouder het verzoek bij de rechter indienen. U heeft hiervoor een advocaat nodig.

Bent u getrouwd? Of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan hoeft u geen ouderlijk gezag aan te vragen. Dit is automatisch geregeld.

Voorwaarden

U kunt samen ouderlijk gezag aanvragen, als:

  • het kind is geboren
  • de vader of de meemoeder het kind heeft erkend
  • u beide meerderjarig bent (of de moeder meerderjarig is verklaard)
  • u niet onder curatele staat
  • een van u al het ouderlijk gezag heeft
  • u niet uit het ouderlijk gezag bent ontheven
  • u niet eerder samen ouderlijk gezag heeft gehad over het kind
  • u beiden geestelijk in staat bent het ouderlijk gezag uit te oefenen

Kosten

Het aanvragen van gezamenlijk ouderlijk gezag is gratis. Wel moet u betalen voor een afschrift van de geboorteakte die u bij de gemeente moet aanvragen.

Aanvraag

U vraagt ouderlijk gezag aan bij de rechtbank. U doet dit bij de rechtbank waar de geboorteplaats van uw kind onder valt.

Een afschrift van de geboorteakte vraagt u aan bij de gemeente waar uw kind is geboren.

Aanpak

Om gezamenlijk gezag aan te vragen vult u samen het aanvraagformulier in. Dit aanvraagformulier kunt u vinden op de website rechtspraak.nl.

Met het formulier levert u de volgende documenten aan de rechtbank:

  • een afschrift van de geboorteakte van uw kind,
  • een kopie van het legitimatiebewijs van de vader en de moeder,