Vaststelling van het vaderschap

De rechtbank stelt vast wie de biologische ouder van een kind is. Dit gebeurt bijvoorbeeld als de biologische ouder het kind niet wil erkennen. Of als de ouder overleden is voordat hij of zij het kind kon erkennen. Heeft het kind al 2 ouders? Dan kunt u geen verzoek voor vaststelling van het ouderschap indienen.

Heeft de moeder een vrouwelijke partner? Dan kunnen de biologische moeder en het kind ook voor haar een vaststelling van het ouderschap bij de rechtbank vragen. De meemoeder moet het dan als partner van de biologische moeder eens zijn geweest met de beslissing om het kind te (laten) verwekken.

Voorwaarden

De moeder van het kind kan de gerechtelijke vaststelling van het vaderschap of ouderschap aanvragen tot 5 jaar na de geboorte van het kind. Was bij de geboorte niet bekend wie de biologische ouder is? Dan kan de moeder de vaststelling van het vaderschap/ouderschap aanvragen tot 5 jaar nadat bekend is geworden wie de biologische vader is. Als het kind 16 jaar of ouder is, kan de moeder de vaststelling van het vaderschap/ouderschap niet meer aanvragen.

Het kind kan ook zelf de vaststelling van het vaderschap/ouderschap aanvragen. Hiervoor geldt geen maximale termijn of leeftijd.

Aanvraag

Voor vaststelling van het vaderschap of ouderschap moet u naar de rechtbank. Neem hiervoor contact op met een advocaat.