Ontkenning van het vaderschap

Als de moeder van een kind getrouwd is of een geregistreerd partnerschap heeft, wordt haar echtgenoot of geregistreerd partner automatisch de vader van het kind. Overlijdt hij en wordt het kind geboren binnen 306 dagen na zijn overlijden? Dan is hij nog altijd de wettelijke vader. Zelfs als de moeder in de tussentijd is hertrouwd of een nieuw geregistreerd partnerschap is aangegaan.

Het is mogelijk om het vaderschap te ontkennen. Bijvoorbeeld omdat de echtgenoot of geregistreerd partner niet de biologische vader van het kind is. Meestal moet u naar de rechtbank voor ontkenning van het vaderschap. U heeft dan een advocaat nodig.

Voorwaarden

Vaak vraagt u de ontkenning aan bij de rechtbank. U heeft dan een advocaat nodig. Niet alleen de moeder kan dit doen. Ook de vader, het kind zelf of afstammelingen van het kind kunnen ontkenning van het vaderschap aanvragen bij de rechtbank.

De moeder kan het verzoek bij de rechtbank indienen tot het kind 1 jaar oud is. De vader kan het verzoek indienen tot 1 jaar nadat hij ontdekte dat hij niet de biologische vader is. De moeder en vader kunnen het vaderschap niet ontkennen als:

  • de man voor het huwelijk of geregistreerd partnerschap wist van de zwangerschap, of
  • de man akkoord gegaan is met de daad waardoor het kind verwekt is.

Een kind kan een verzoek bij de rechtbank indienen tot 3 jaar nadat het te weten kwam dat de man niet zijn of haar biologische vader is. Was het kind toen jonger dan 18 jaar, dan kan het een verzoek indienen tot 3 jaar na zijn of haar 18e verjaardag.

In 1 geval kunt u via de gemeente iemands vaderschap ontkennen. U moet dan aan deze voorwaarden voldoen:

  • U bent de wettelijke moeder van het kind.
  • Dit kind is nog niet 1 jaar oud.
  • De man van wie u het vaderschap wilt ontkennen, was uw man of geregistreerd partner.
  • Hij is overleden voor uw kind geboren werd.
  • Zijn overlijdensdatum ligt 306 dagen of minder vóór de geboortedatum van uw kind.
  • U leefde al niet meer met hem samen toen het kind verwekt werd.
  • U leefde gescheiden vanaf de 306e dag vóór de geboortedatum van uw kind.

Kosten

Aan de ontkenning van het vaderschap zijn geen kosten verbonden.

Houd wel rekening met de kosten voor een eventueel uittreksel of afschrift. Kijk hiervoor bij het product 'Burgerlijke stand, uittreksel'.

Aanvraag

Neem contact op met een advocaat om de ontkenning van het vaderschap aan te vragen bij de rechtbank.

Denkt u dat u voldoet aan alle voorwaarden voor een akte van ontkenning via de gemeente? Bespreek dat dan met de gemeente.