Herbegraven of alsnog cremeren

Het kan zijn dat u vindt dat uw dierbare overledene op de verkeerde plek begraven is. U wilt dan liever dat hij of zij een andere plek op de begraafplaats krijgt of op een heel andere begraafplaats komt te liggen. U kunt dan een vergunning tot herbegraven aanvragen.

U kunt ook een vergunning aanvragen als u de overledene toch wilt laten cremeren.
Vaak doet de begrafenisondernemer de aanvraag voor deze vergunning. De burgemeester verleent de vergunning.

Voorwaarden

De vergunning kan alleen aangevraagd worden door de grafeigenaar. Deze persoon kan ook een opdracht geven aan bijvoorbeeld de begrafenisondernemer.

Aanvraag

U vraagt de vergunning aan bij de burgemeester. Vaak doet de begrafenisondernemer dit voor u.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Bezwaar & beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Uitvoeringsinstantie