Grafsteen plaatsen

Bij het graf van een overledene mag u een aandenken plaatsen, zoals een grafsteen, gedenkplaat of graftuin. U heeft hier een vergunning voor nodig. Meestal regelt de steenhouwer dit.

Voorwaarden

De voorwaarden zijn onder andere:

  • Uw aandenken moet u binnen de ruimte van het graf plaatsen.
  • Uw aandenken moet uit milieuvriendelijke materialen bestaan.
  • U moet zich houden aan de regels die in de wet staan.

Aanvraag

De steenhouwer of begrafenisondernemer vraagt de vergunning aan bij de gemeente.

Naar de pagina Begraven in Heerde.